Krava

Meklēt glosāriju tēmas (atļautas regulāras izteiksmes)

Vārdnīcas

termiņš Definīcija
Krava

Noteikts preču, augu, augu produktu un / vai citu pārvadājamo materiālu daudzums (krava var sastāvēt no vienas vai vairākām precēm vai partijām). Krava var būt salikta, piemēram, pārvadājot vienu konteineru vai vairāku īpašnieku kravas automašīnu

Klasificētas kravas

  • izskats (dzīvs vai nedzīvs)
  • transportējot (jūra, upe, dzelzceļš, ceļš, gaiss)
  • pēc svara (slodze, ko rada kravas nodošanas ierīce)
  • formā (fiziskais izmērs (izmēri))
  • pēc agregācijas stāvokļa (cieta, šķidra, gāzveida, plazma)
  • par iepakojuma un uzglabāšanas noteikumiem (gabals, lielapjoma, lielapjoma, lielapjoma, konteinera utt.)
  • glabāšanas laiks (ātri bojājas)
  • par mikroklimata režīmu (īpašas prasības temperatūrai, mitrumam, spiedienam, atmosfēras sastāvam, gaisa kvalitātei) \ t
  • attiecībā uz bīstamību veselībai, dzīvībai un videi (toksisks (indīgs), bioloģiski bīstams (infekciozs), sprādzienbīstams, viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, radioaktīvs utt.)

Dzīvās kravas ietver dzīvniekus, putnus, augus, baktērijas un citus dzīvus organismus; To transportēšanai ir īpašas prasības.

Skatījumu skaits - 11968
Krievijas Federācijas darba un sociālās aizsardzības ministrs Antons Kotjakovs sacīja, ka pēc koronavīrusa ierobežojumu atcelšanas daudziem darba ņēmējiem attālināts nodarbinātības formāts paliks.
00:05 25-11-2020 Sīkāka informācija ...
Prezidents parakstīja likumu, kas maina noteikumus par īpašuma nodokļa aprēķināšanu privātpersonām un transporta nodokli.
23:20 24-11-2020 Sīkāka informācija ...
Mēs turpinām sēriju "Jaunākais sadaļā" 1C: Grāmatvedība 8 ", kurā mēs regulāri runājam par izmaiņām jaunajās risinājuma versijās, par to, kas grāmatveža rīcībā ir interesants, svarīgs un noderīgs tajās.
23:08 24-11-2020 Sīkāka informācija ...