Muitas pārbaude

Meklēt glosāriju tēmas (atļautas regulāras izteiksmes)

Vārdnīcas

termiņš Definīcija
Muitas pārbaude

Preču un transportlīdzekļu pārbaude, kas saistīti ar plombu, plombu un citu preču identifikācijas līdzekļu izņemšanu, transportlīdzekļu vai konteineru, konteineru un citu vietu, kur preces atrodas vai var atrasties, iepakojuma atvēršana.

Skatījumu skaits - 15190