Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
DAP-Incoterms-2010-VINCULUM- Muitošana Vladivostok-GK-IMPORT40Rūpnīcas vai noliktavas ražotājs vai pārdevējsPiegāde no rūpnīcas vai noliktavas uz izbraukšanas termināliPreču izvietošana kravas terminālīPreču novietošana uz kuģaValsts robežaJūras transports uz izkraušanas ostuNakšņošana pagaidu uzglabāšanā ostas ostā (izkraušana)Izkraušanai gatavu preču piegāde no transportlīdzekļaSaņēmēja noliktavaPārdevēja izmaksas un atbildības joma DAPIzmaksu zona un pircēja atbildība, kad DAPRiska pārnešanas brīdis, kad DAP!

Piegāde vietā (piegāde galamērķī) nozīmē, ka pārdevējs piegādā produkts nogādāts pircējam uz ierastā transportlīdzekļa, kas ir gatavs izkraušanai. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču piegādi norādītajā vietā. Ieteicams pusēm pēc iespējas precīzāk identificēt punktu saskaņotajā galamērķī, jo pārdevējs riskē līdz šim brīdim. Pārdevējam ir ieteicams sniegt pārvadājuma līgumus, kuros šāda izvēle ir precīzi atspoguļota. Ja pārdevējs saskaņā ar viņa pārvadājuma līgumu sedz izmaksas par izkraušanu, par kuru panākta vienošanās, pārdevējam nav tiesību pieprasīt no pircēja kompensāciju par šādiem izdevumiem, ja vien puses nav vienojušās citādi.

DAP pieprasa pārdevējam veikt muitas formalitātes eksportam, ja piemērojams. Tomēr pārdevējam nav pienākuma veikt ievešanas muitas formalitātes, veikt ievedmuitas nodokļus vai veikt citas muitas formalitātes.

Ja pircējs vēlas pārdevējam uzticēt ievešanas muitas formalitāšu kārtošanu, visu ievedmuitas samaksu un citu ievešanas muitas formalitāšu izpildi, ieteicams lietot terminu DDP.

Pircējam DAP tas ir ērti, jo eksportētājs uzņemas organizatoriskus jautājumus saistībā ar preču piegādi. Bet visas šīs izmaksas, pārdevējs joprojām iekļaus preču cenā.

Uzziniet, kas jums jāapsver un jāpieņem, izvēloties DAP. Aizveriet darbību sarakstu DAP
 • detalizēti noskaidrot iepakojumu parametrus un raksturlielumus (tostarp marķēšanu), tas ir nepieciešams preču turpmākai muitai;
 • skaidri vienojas ar pārdevēju un līgumā nosaka preču piegādes vietu;
 • ja nepieciešams, vienojas ar apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas noteikumiem;
 • nepieciešamības gadījumā saņemt atļaujas;
 • maksā muitas nodevas par preču importu;
 • veikt preču muitošanu;

Šis saraksts nav pilnīgs un ir atkarīgs no konkrētā gadījuma.

 

1. Pārdevēja un pircēja vispārējie pienākumi saskaņā ar nosacījumiem DAP

A.1.Pārdevējam ir pienākums saskaņā ar pirkuma līgumu sniegt pircējam preces, tirdzniecības rēķinurēķinskā arī citus pierādījumus par preču atbilstību pārdošanas līguma noteikumiem, kas var būt nepieciešami saskaņā ar līguma noteikumiem.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.
V.1. Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkura punktā minēto dokumentu B1-B10 var būt līdzvērtīgs elektronisko ierakstu vai citu procedūru, ja puses ir vienojušās vai ir kopīgs.

2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes saskaņā ar nosacījumiem DAP

A.2.Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un, eksporta licence vai citu oficiālu atļauju un veikt visas muitas formalitātes, kas nepieciešamas, lai radītu preču un transporta caur jebkuru valsti.
V.2.Ja nepieciešams, pircējam ir jāsaņem sava rēķina un riska importa licence vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes preču importu un to transportēšana caur jebkuru valsti.

3. Pārvadāšanas un apdrošināšanas līgumi ar nosacījumiem DAP

A.3.a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam jānodrošina sava rēķina par preču pārvadāšanu uz nosaukts galamērķī vai ar pieņemto punktu, ja tādi ir, pie minētās vietas galamērķa. Ja īpašs punkts nav panākta vienošanās vai to var noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko viņa mērķis posteņa nosaukts galamērķim.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām) nepieciešamā klientu informēšana saņemt apdrošināšanu.
V.3.a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma, kas nepieciešama apdrošināšanas līgumu informāciju.

4. Preču piegāde un pieņemšana ar nosacījumiem DAP

A.4.Pārdevējam ir jāpiegādā prece, novietojot tos uz pircēja rīcībā, par ierodas transporta līdzekļiem gatava izkraušanai noteiktajā punktā, ja tāda ir, pie minētās vietas galamērķa dienā vai laika posmā.
V.4.Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4.

5. Riska nodošana apstākļos DAP

A.5.Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.
V.5.Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm no piegādes brīdī saskaņā ar A4 punktu.
ja:
) pircējs nepilda savas saistības saskaņā ar šā panta B2, tā uzņemas visus riskus, kas saistīti ar zaudējumiem vai bojājumiem, vai
b) pircējs nepilda savu pienākumu sniegt paziņojumu saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu no saskaņotā dienas vai dienas, kad nolīgtais piegādes termiņš ir beidzies preču,
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

6 Izmaksu sadale ar nosacījumiem DAP

A.6.Pārdevējam ir jāmaksā:
 • papildus A3 a) punktā noteiktajām izmaksām, visi izdevumi, kas saistīti ar precēm, līdz piegāde saskaņā ar A4 punktu, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs, kā paredzēts B6 punktā;
 • visas izkraušanas izmaksas galamērķī, kuras saskaņā ar pārvadājuma līgumu ir attiecinātas uz pārdevēju;
 • ja nepieciešams, izmaksas, kas saistītas ar muitas formalitāšu izpildi, ko iekasē par eksportu, visu nodevu, nodokļu un citu maksājumu, kas iekasēti par preču eksportu, samaksu, kā arī transporta izmaksas caur jebkuru valsti pirms piegādes, kā paredzēts А4.
V.6.Pircējam ir jāmaksā par:
 • visi izdevumi, kas saistīti ar precēm, sākot no piegādes brīža, kā noteikts А4 punktā;
 • Visi izkraušanas izdevumi, kas vajadzīgi, lai pieņemtu preces no pienākošā transporta līdzekļa norādītajā galamērķa vietā, ja saskaņā ar pārvadājuma līgumu šādus izdevumus nesedz pārdevējs
 • jebkādas papildu izmaksas, kas pārdevējam radušās sakarā ar pircēja saistību neizpildi saskaņā ar B2 punktu vai paziņojuma neiesniegšanu saskaņā ar B7 punktu, ar nosacījumu, ka produkts ir skaidri individualizēts kā produkts, uz kuru attiecas līgums;
 • ja nepieciešams, muitošanas izmaksas, kā arī nodokļu, nodevu un citu maksājumu samaksa, importējot preces.

7. Paziņojums pircējam un pārdevējam saskaņā ar nosacījumiem DAP

A.7.Pārdevējam ir attiecīgi paziņo pircējam, kas ļauj pircējam veikt pasākumus parasti vajadzīgas, lai tā varētu veikt pircējam.
V.7.Kā pircējam tiesības noteikt datumu saskaņotajā laika un / vai veikt piegādi uz minētās vietas gala pietura, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

8. Dokumentārs piegādes pierādījums ar nosacījumiem DAP

A.8.Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam ar dokumentu, kas ļauj pircējam veikt kravu piegādi, kā paredzēts šā panta A4 / B4.
V.8.Pircējs jāņem piegādi dokumentu, kas izdots saskaņā ar šā panta A8.

9. Preču pārbaude, iesaiņošana, marķēšana un pārbaude saskaņā ar nosacījumiem DAP

A.9.Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta iestāžu izmaksas.
Pārdevējam uz sava rēķina jānodrošina preču iepakošana, ja vien šajā nozarē nav ierasts nosūtīt līgumā norādītās preces nesaiņotā iepakojumā. Pārdevējs var iepakot preces tādā veidā, kas nepieciešams viņa pārvadāšanai, ja vien pircējs pirms līguma noslēgšanas neinformē pārdevēju par konkrētām iepakojuma prasībām. marķēšana iepakotas preces ir pienācīgi jāīsteno.
V.9.Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude tiek veikta ar rīkojumu iestāžu eksportētājvalsts.

10. Palīdzība informācijas iegūšanā un ar to saistītās izmaksas saskaņā ar nosacījumiem DAP

A.10.Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt pēc pieprasījuma pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var būt nepieciešams, lai pircējs preču importu un / vai transportēt to finālā galamērķis.
Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt pircējam par visām izmaksām un maksām, kas radušās pircējam iegūt vai sniegt palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts B10 punktā.
V.10.Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu tajā pārdevēja saņemšanas lūguma pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var prasīt, lai pārdevējs transporta, preču eksportu un to pārvadāšanai caur jebkuru valsts.

Komentāri (0)

0 vērtējums no 5, pamatojoties uz 0 balsīm
Nav ierakstu

Uzrakstiet kaut ko noderīgu

 1. Viesis
Lūdzu, novērtējiet materiālu:
Pielikumi (0 / 3)
Kopīgojiet savu atrašanās vietu
Vladivostokas lidostas muitas posteņa darbinieki kopā ar Tālo Austrumu operatīvās muitas darbiniekiem atrada 23 senas monētas un dzīvnieku izcelsmes priekšmetus.
22:33 04-05-2021 Sīkāka informācija ...
Veicot muitas kontroli, Korejas Republikas pilsonis, kurš lido uz Seulu, tika atrasts koferī, kas kalts laika posmā no 1763. līdz 1788. gadam.
19:36 30-04-2021 Sīkāka informācija ...
Muitas posteņu darbinieki, kas atrodas lielākajās Primorjē jūras ostās: Vladivostokā, Slavjankā, Zarubino, Vostočnijā, strādās visu diennakti.
19:14 29-04-2021 Sīkāka informācija ...