Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
DDP-Incoterms-2010-VINCULUM- Muitošana Vladivostok-GK-IMPORT40Rūpnīcas vai noliktavas ražotājs vai pārdevējsPiegāde no rūpnīcas vai noliktavas uz izbraukšanas termināliPreču izvietošana kravas terminālīPreču novietošana uz kuģaValsts robežaJūras transports uz izkraušanas ostuNakšņošana pagaidu uzglabāšanā ostas ostā (izkraušana)Izkraušanai gatavu preču piegāde no transportlīdzekļaSaņēmēja noliktavaPārdevēja izmaksas un atbildības joma DDPIzmaksu zona un pircēja atbildība, kad DDPRiska pārnešanas brīdis, kad DDP!

Pasūtītais maksājums (maksātspējīgs) nozīmē, ka pārdevējs piegādā pircējam produkts, kas atbrīvoti no muitas nodokļiem, kas vajadzīgi importēšanai, uz ieradušā transportlīdzekļa, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galamērķī. 

DDP par pārdevēja maksimālā pienākumu. Pārdevējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču piegādi uz galamērķi, un viņam ir pienākums veikt muitas formalitātes, kas nepieciešamas ne tikai eksportam, bet arī importam, samaksā visas maksas par eksportu un importu, kā arī izpilda visas muitas formalitātes.

Puses tiek mudinātas visprecīzāk noteiktu punktu saskaņā ar noteikto galamērķi, jo izmaksas un riski līdz šim punktam, ir pārdevējs. Pārdevējs ir ieteicams, lai nodrošinātu līgumu par pārvadājumu, kas precīzi atspoguļo šo izvēli. Ja pārdevējs ir viņa pārvadājuma līguma sedz izkraušanas izmaksas uz konkrētu vietu galamērķa, pārdevējs nav tiesīgs pieprasīt kompensāciju no pircēja no šādām izmaksām, ja vien pēc pušu vienošanās.

Pusēm neizmanto DDP, ja pārdevējs nevar tieši vai netieši izpildot muitas formalitātes ievešanai (imports klīrenss).

Ja puses vēlas uzlikt pircējam visus importa muitas formalitāšu riskus un izmaksas, ieteicams lietot terminu DDP.

PVN vai citu nodokļiMaksājams par importu pēc pārdevēja rēķina, ja vien pirkuma līgumā nav skaidri noteikts citādi.

Pircējam DDP Tas ir ērti, jo eksportētājs pārņem preču piegādes un muitošanas organizatoriskos aspektus, taču pārdevējs visas šīs izmaksas tomēr ieskaitīs preču izmaksās. Šie nosacījumi ir ļoti ērti pircējam, jo ​​noslēguma posmā viņš iepriekš zina preču galīgo cenu savā noliktavā.

Uzziniet, kas jums jāapsver un jāpieņem, izvēloties DDP Aizveriet darbību sarakstu DDP
  • skaidri vienojas ar pārdevēju un līgumā nosaka preču piegādes vietu;
  • ja nepieciešams, vienojas ar apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas noteikumiem;

 

1. Pārdevēja un pircēja vispārējie pienākumi saskaņā ar nosacījumiem DDP

A.1.Pārdevējam ir pienākums saskaņā ar pirkuma līgumu sniegt pircējam preces, tirdzniecības rēķinurēķinskā arī citus pierādījumus par preču atbilstību pārdošanas līguma noteikumiem, kas var būt nepieciešami saskaņā ar līguma noteikumiem.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.
V.1. Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkura punktā minēto dokumentu B1-B10 var būt līdzvērtīgs elektronisko ierakstu vai citu procedūru, ja puses ir vienojušās vai ir kopīgs.

2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes saskaņā ar nosacījumiem DDP

A.2.Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un riska iegūt eksporta un importa licence vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes, kas vajadzīgas preču eksportu, par transportu caur jebkuru valsti un par preču importu.
V.2.Ja nepieciešams, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina, palīdzību, iegūstot importa licenci vai citu oficiālu atļauju uz preču importu.

3. Pārvadāšanas un apdrošināšanas līgumi ar nosacījumiem DDP

A.3.a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam jānodrošina sava rēķina par preču pārvadāšanu līdz nosaukts galamērķī vai līdz noteiktajam punktam (ja tāds ir) norunātajā galamērķī. Ja īpaši punkts nav panākta vienošanās vai to var noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties sev piemērotāko tās mērķis klauzulu vienojās galamērķī.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām), informāciju, kas vajadzīga, lai pircējs apdrošināšanu.
V.3.a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma, kas nepieciešama apdrošināšanas līgumu informāciju.

4. Preču piegāde un pieņemšana ar nosacījumiem DDP

A.4.Pārdevējam ir jāpiegādā prece, novietojot tos uz pircēja rīcībā, par ierodas transporta līdzekļiem gatava izkraušanai noteiktajā punktā, ja tāda ir, pie minētās vietas galamērķa dienā vai laika posmā.
V.4.Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4.

5. Riska nodošana apstākļos DDP

A.5.Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.
V.5.Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm
jo tā tika sniegts saskaņā ar šā panta A4.
ja:
) pircējs nepilda savas saistības saskaņā ar šā panta B2, tā uzņemas visus riskus, kas saistīti ar zaudējumiem vai bojājumiem preces,. vai
b) pircējs nedod paziņojumu saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu no saskaņotā dienas vai dienas, kad nolīgtais piegādes termiņš ir beidzies preču,
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

6 Izmaksu sadale ar nosacījumiem DDP

A.6.Pārdevējam ir jāmaksā:
  • papildus A3 a) punktā noteiktajām izmaksām, visi izdevumi, kas saistīti ar precēm, līdz piegāde saskaņā ar A4 punktu, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs, kā paredzēts B6 punktā;
  • visas izkraušanas izmaksas galamērķī, kuras saskaņā ar pārvadājuma līgumu ir attiecinātas uz pārdevēju;
  • ja nepieciešams, izmaksas, kas saistītas ar muitas formalitātēm, kas nepieciešamas eksportam un importam, samaksājot visus nodevas, nodokļus un nodevas, kas iekasētas par preču eksportu un importu, kā arī izmaksas par preču transportēšanu caur jebkuru valsti pirms tās piegādes, kā paredzēts punkts A4.
V.6.Pircējam ir jāmaksā par:
  • visi izdevumi, kas saistīti ar precēm, sākot no piegādes brīža, kā noteikts А4 punktā;
  • Visi izkraušanas izdevumi, kas vajadzīgi, lai pieņemtu preces no pienākošā transporta līdzekļa norādītajā galamērķa vietā, ja saskaņā ar pārvadājuma līgumu šādus izdevumus nesedz pārdevējs
  • jebkādi papildu izdevumi, kas radušies sakarā ar viņa pienākumu neizpildi saskaņā ar 2 punktu vai paziņojuma neiesniegšanu saskaņā ar 7 punktu, ar nosacījumu, ka preces ir skaidri individualizētas kā preces, uz kurām attiecas līgums.

7. Paziņojums pircējam un pārdevējam saskaņā ar nosacījumiem DDP

A.7.Pārdevējam ir attiecīgi paziņo pircējam, kas ļauj pircējam veikt pasākumus parasti vajadzīgas, lai tā varētu veikt pircējam.
V.7.Jo pārdevējs ir tiesības noteikt datumu saskaņotajā laika un / vai veikt piegādi uz minētās vietas gala pietura, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

8. Dokumentārs piegādes pierādījums ar nosacījumiem DDP

A.8.Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam ar dokumentu, kas ļauj pircējam veikt kravu piegādi, kā paredzēts šā panta A4 / B4.
V.8.Pircējs ir jāpieņem apliecinājumu par piegādi, kas izdots saskaņā ar šā panta A8.

9. Preču pārbaude, iesaiņošana, marķēšana un pārbaude saskaņā ar nosacījumiem DDP

A.9.Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta un importa iestāžu izmaksas.
Pārdevējam uz sava rēķina jānodrošina preču iepakošana, ja vien šajā nozarē nav ierasts nosūtīt līgumā norādītās preces nesaiņotā iepakojumā. Pārdevējs var iepakot preces tādā veidā, kas nepieciešams viņa pārvadāšanai, ja vien pircējs pirms līguma noslēgšanas neinformē pārdevēju par konkrētām iepakojuma prasībām. marķēšana iepakotas preces ir pienācīgi jāīsteno.
V.9.Pircējam nav jāatlīdzina radušos izdevumus pārdevējam par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, ko veic ar rīkojumu no valsts eksporta un importa iestādēm.

10. Palīdzība informācijas iegūšanā un ar to saistītās izmaksas saskaņā ar nosacījumiem DDP

A.10.Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt, pēc pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas varētu būt nepieciešamas, lai kravu pārvadājumiem uz pircēja uz galamērķi (ja nepieciešams ) - no minētās vietas uz galamērķi.
Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt pircējam par visām izmaksām un maksām, kas radušās pircējam iegūt vai sniegt palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts B10 punktā.
V.10.Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu uz pārdevēja, pēc pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentiem un informāciju, tostarp svarīgu informāciju par drošību, kas var prasīt pārdevējam transports, imports un preču eksportu un par viņu pārvadāt caur jebkuru valsti.