K.

Meklēt glosāriju tēmas (atļautas regulāras izteiksmes)

Vārdnīcas

termiņš Definīcija
K.

Kelvina

Skatījumu skaits - 65413