H207

Meklēt glosāriju tēmas (atļautas regulāras izteiksmes)

Vārdnīcas

termiņš Definīcija
H207
Ugunsgrēka vai izvirzīšanās briesmas; paaugstināts eksplozijas risks ar samazinātu desensibilizējošo līdzekļu daudzumu
Skatījumu skaits - 2626
Galvaspilsētas varas iestādes paziņoja, ka jaunie preču piegādes noteikumi Maskavā ietekmēs tikai tranzīta transportlīdzekļus un neietekmēs preču izmaksas.
18:24 19-04-2021 Sīkāka informācija ...
Šobrīd rinda uz izbraukšanu no Krievijas Federācijas ir 35 kravas transportlīdzekļi, iebraukšanai - 16.
20:05 16-04-2021 Sīkāka informācija ...