H207

Meklēt glosāriju tēmas (atļautas regulāras izteiksmes)

Vārdnīcas

termiņš Definīcija
H207
Ugunsgrēka vai izvirzīšanās briesmas; paaugstināts eksplozijas risks ar samazinātu desensibilizējošo līdzekļu daudzumu
Skatījumu skaits - 2627