Nepieciešamie dokumenti un informācija pirmo reizi ievesto produktu, kas pirmo reizi ievesti Krievijas Federācijas teritorijā, valsts reģistrācijai

Lai izsniegtu dokumentu, kas apstiprina produktu drošību, tiek iesniegti šādi dokumenti, ja vien Muitas savienības tehniskie noteikumi neparedz citādi:

PRODUKTIEM, KURUS RAŽO MUITAS SAVIENĪBAS MUITAS TERITORIJĀ:

 1. paziņojums
 2. dokumentu kopijas, saskaņā ar kurām izstrādājumi tiek ražoti (standarti, specifikācijas, noteikumi, tehnoloģiskās instrukcijas, specifikācijas, receptes, informācija par sastāvu), ko apstiprinājis ražotājs (ražotājs);
 3. rakstisks ražotāja (ražotāja) paziņojums, ka viņa ražotie izstrādājumi (preču paraugi) atbilst to dokumentu prasībām, saskaņā ar kuriem tie tiek ražoti (kā paziņojums, kvalitātes sertifikāta kopijas, drošības (kvalitātes) pase, ražotāja sertificēti kvalitātes sertifikāti ( ražotāja vēstule) vai ražotāja vēstule (ir norādīts viens no uzskaitītajiem dokumentiem);
 4. ražotāja (ražotāja) dokuments par kontrolējamo preču lietošanu (darbību, izmantošanu) (instrukcijas, rokasgrāmatas, noteikumi, ieteikumi) vai tā kopija, ko apstiprinājis pretendents (ja tāds ir);
 5. pretendenta apstiprinātas kontrolējamo preču etiķešu (iepakojuma) vai to izkārtojumu kopijas;
 6. pretendenta apstiprinātas dokumentu kopijas par bioloģiski aktīvā uztura bagātinātāja specifisko darbību (preparātiem, kuru sastāvā ir nezināmas sastāvdaļas, neoficiālas receptes);
 7. paraugu ņemšanas akts (paraugi);
 8. ražotāja (ražotāja) deklarācija par ģenētiski modificētu (transgēnu) organismu, nanomateriālu, hormonu, pesticīdu klātbūtni pārtikas produktos;
 9. pētījumu (testa) protokoli (higiēniskās pārbaudes akti), zinātniskie ziņojumi, ekspertu atzinumi, izraksts no Vienotā valsts juridisko personu reģistra vai Vienotā valsts individuālo uzņēmēju reģistra (pēc izvēles);

 

KONTROLĒTĀM PRECĒM, KAS RAŽOTAS ĀRPUS MUITAS SAVIENĪBAS MUITAS TERITORIJAS:

 1. pieteikums;    
 2. dokumentu kopijas, saskaņā ar kurām izstrādājumi tiek ražoti (standarti, tehniskie nosacījumi, noteikumi, tehnoloģiskās instrukcijas, specifikācijas, receptes, informācija par sastāvu), kas apliecināti saskaņā ar tās Puses likumdošanu, kurā notiek valsts reģistrācija;    
 3. ražotāja (ražotāja) deklarācijas par ģenētiski modificētu organismu, nanomateriālu, hormonu, pesticīdu klātbūtni pārtikas produktos;    
 4. ražotāja (ražotāja) dokuments par kontrolējamo preču lietošanu (darbību, izmantošanu) (instrukcijas, rokasgrāmatas, noteikumi, ieteikumi) vai tā kopija, ko apstiprinājis pretendents (ja tāds ir);    
 5. rakstisks ražotāja (ražotāja) paziņojums, ka viņa ražotie izstrādājumi (produktu paraugi) atbilst to dokumentu prasībām, saskaņā ar kuriem tie tiek ražoti (kā paziņojums, tiek pieņemtas kvalitātes sertifikāta kopijas, drošības (kvalitātes) pase, analīzes sertifikāts, kvalitātes sertifikāts, bezmaksas pārdošanas sertifikāts vai ražotāja vēstule, kas apliecināta saskaņā ar tās Puses likumdošanu, kurā tiek veikta valsts reģistrācija (ir paredzēts viens no uzskaitītajiem dokumentiem);    
 6. pretendenta apstiprinātas produktu etiķešu (iesaiņojumu) kopijas;    
 7. dokumentu oriģināli vai kopijas par bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju specifisko darbību (preparātiem, kas satur nezināmus komponentus, neoficiālas receptes), kas sertificēti saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kurā tiek veikta valsts reģistrācija;    
 8. oriģinālus vai dokumentu kopijas par zāļu toksikoloģiskajām īpašībām (pesticīdiem, agroķīmiskajiem līdzekļiem, augu aizsardzības līdzekļiem un augu augšanas regulatoriem), kas apliecināti saskaņā ar tās Puses likumdošanu, kurā tiek veikta valsts reģistrācija;    
 9. tās valsts kompetento veselības aizsardzības iestāžu (citu valsts pilnvarotu iestāžu) kopija, kurā bioloģiski aktīvā pārtikas piedeva, pārtikas piedeva, dezinfekcijas (dezinsekcijas, deratizācijas) līdzeklis, kosmētikas līdzekļi apliecina šo produktu nekaitīgumu un atļauj brīvu apgrozību ražošanas valsts teritorijā ( ražotājs), kas sertificēts saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kurā tiek veikta reģistrācija, vai ražotāja informāciju par šāda dokumenta nepieciešamības neesamību;   
 10. pētījumu (pārbaudes) protokoli (higiēniskās pārbaudes akti), zinātniskie ziņojumi, ekspertu atzinumi;    
 11. dokumentu kopijas, kas apliecina kontrolējamo preču paraugu importu muitas savienības muitas teritorijā, kas apliecinātas saskaņā ar tās Puses likumdošanu, kurā notiek valsts reģistrācija;

Ražotāja (ražotāja) dokumentu tulkojumiem svešvalodās jābūt sertificētiem saskaņā ar tās Puses likumdošanu, kurā notiek valsts reģistrācija.

Pretendents ir atbildīgs par to dokumentu pareizību, kas iesniegti, lai izsniegtu produktu (preču) drošību apliecinošu dokumentu.

Turpinām materiālu sēriju "1C: Free", kurā pastāstām, kādus uzņēmuma "1C" pakalpojumus, pakalpojumus, materiālus vai programmas jūs varat izmantot bez maksas.
21:12 24-11-2020 Sīkāka informācija ...
Krievijas Federācijas prezidenta pakļautībā esošais uzņēmēju tiesību aizsardzības komisārs Boriss Titovs ierosināja Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksā ieviest samazinātu nodokļa likmi vienkāršotajā nodokļu sistēmā bijušajiem UTII maksātājiem.
20:25 24-11-2020 Sīkāka informācija ...
Krievijas Federācijas Centrālā banka ir grozījusi noteikumus par skaidras naudas darījumu veikšanu juridiskām personām un vienkāršotu procedūru skaidras naudas darījumu veikšanai individuāliem uzņēmējiem un maziem uzņēmumiem.
19:30 24-11-2020 Sīkāka informācija ...