Preču apraksts TH kods FEA EAEU
1 Printeri, kopētāji un faksa aparāti un to elektroniskie moduļi ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Kabatas mašīnas datu ierakstīšanai, reproducēšanai un vizuālai attēlošanai ar skaitļošanas funkcijām, kam ir šifrēšanas funkcijas (kriptogrāfija) 8470 10 000 0
3 Rokas datori ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8471 30 000 0
4 Skaitļošanas mašīnas un to daļas ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Datoru ierīces ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Elektroniskie moduļi un kabatas mašīnu daļas ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Abonentu sakaru ierīces ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Bāzes stacijas ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Telekomunikāciju iekārtas un to daļas ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Programmatūras šifrēšana (kriptogrāfijas) nozīmē, neatkarīgi no medijiem 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Galvenie dokumenti 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Aprīkojums apraidei vai televīzijai un tās daļas, kurām ir šifrēšanas funkcijas (kriptogrāfija) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Radio navigācijas uztvērēji, tālvadības ierīces un to daļas, kurām ir šifrēšanas funkcijas (kriptogrāfija) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Iekārtu piekļuve informācijas un sakaru tīklam “Internets” un televīzijas uztvērējiem ar sakaru funkciju, to daļām, kurām ir šifrēšanas funkcijas (kriptogrāfija) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Elektroniskās integrālās shēmas, atmiņas ierīces ar šifrēšanas funkcijām (kriptogrāfija) vai šifrēšanas (kriptogrāfijas) līdzekļiem 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Citas elektriskās mašīnas un iekārtas ar atsevišķām funkcijām, kas satur šifrēšanas (kriptogrāfijas) līdzekļus 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Šās sadaļas 1 - 16 punktā norādītie šifrēšanas (kriptogrāfijas) normatīvie, tehniskie, projektēšanas un ekspluatācijas dokumenti (jebkurā medijā) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Krievijas Federācijā pilnvarotā federālā izpildinstitūcija, kas apstiprina licenču un citu atļauju šifrēšanas (kriptogrāfijas) instrumentu importam un eksportam pieteikumus tirdzniecībā ar trešām valstīm, ir Krievijas Federācijas Federālais drošības dienests (Krievijas FSB).

Vienots paziņojumu reģistrs publicēts Eirāzijas Ekonomikas savienības oficiālajā tīmekļa vietnē (\ twww.eaeunion.org).