Muitas iestāžu lēmumu, darbību vai bez tām pārsūdzēšana departamentā augstākai muitas iestādei

Jebkurai personai ir tiesības pārsūdzēt muitas iestādes vai tās amatpersonas lēmumu, rīcību vai bezdarbību, ja šāds lēmums, pēc šīs personas domām, pārkāpj viņa tiesības, brīvības vai likumīgās intereses, rada šķēršļus to īstenošanai vai nelikumīgi uzliek viņam jebkādas saistības.

Muitas amatpersonu lēmumus, rīcību vai bezdarbību dalībnieki var pārsūdzēt FEA vai ieinteresētās puses augstākā muitas iestādē un / vai tiesā, un departamenta pārsūdzības procedūras izmantošana ir izdevīga abām pusēm.

FEA dalībniekiem un ieinteresētajām personām departamentu apelācija ir iespēja pēc iespējas ātrāk atjaunot pārkāptas tiesības.

Muitas iestādei apelācija dod iespēju labot savas kļūdas un novērst tiesas procesu rašanos un iespējamu budžeta līdzekļu atgūšanu saistībā ar pārsūdzību tiesā. Ir vērts to atzīmēt muitas iestādēm jātiecas atrisināt strīdus līdz tiesas procesam.

289 3 federālais likums par muitas noteikumiem Nr. 2018-ФЗ grozīja muitas dienestu lēmumu, prasību vai bez tām pārsūdzēšanas kārtību.

Iesniedzot sūdzību muitas iestādē, ņemiet vērā galvenās pašreizējās prasības

Sūdzību augstākajai muitas iestādei iesniedz caur muitas dienests, par kura lēmumu, rīcību vai bezdarbību tiek sūdzēts. Termiņš tā izskatīšanai tiek noteikts atkarībā no tā, kurā muitas iestādē ir iesniegta sūdzība.

Augstākajai muitas iestādei sūdzība jāizskata vienas ietvaros mēneši no dienas, kad to saņēmusi muitas iestāde, kas pilnvarota izskatīt sūdzību.

Ja sūdzība netiek iesniegta ar muitas iestādes starpniecību, kuras lēmums, darbība vai bezdarbība attiecībā uz sūdzību (izņemot lēmumus, darbības, muitas punkta bezdarbību), tad augstākā muitas iestāde to izskatīs divu dienu laikā mēneši no dienas, kad to saņēmusi muitas iestāde, kas pilnvarota izskatīt sūdzību. Šajā gadījumā sūdzības izskatīšanas termiņu var pagarināt par vienu mēnesi. 

Sūdzības tiek pieņemtas tikai rakstveidā, un tajās jābūt

  • tās muitas iestādes nosaukums, kuras lēmums tiek sūdzēts;
  • juridiskas personas vārds vai uzvārds, vārds, pieteikuma iesniedzēja uzvārds;
  • adrese (vieta);
  • nodokļu identifikācijas numurs (TIN);
  • apelācijas lēmuma būtību, rīcību vai bezdarbību un pamatojumu, pamatojoties uz kuru persona, kas iesniedz sūdzību, uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības.
Vadītājiem, kas darbojas organizāciju vārdā bez pilnvaras, kopā ar sūdzību nav jāiesniedz dibināšanas dokumenti, kā arī dokumenti, kas apstiprina viņu oficiālo nostāju.

Pārstāvja iesniegtajai sūdzībai jāpievieno dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas, kas apstiprina viņa pilnvaras, visticamāk, tā būs pilnvara. Tai būtu jānosaka tiesības pārsūdzēt lēmumus, darbības vai bezdarbību muitas jomā.

Muitas iestādes lēmums atteikties izskatīt sūdzību neļauj atkārtoti iesniegt sūdzību par to pašu priekšmetu. Izņēmumi ir gadījumi, kad pieteikuma iesniedzējs nav ievērojis prasības attiecībā uz sūdzības formu un saturu, kā arī ar dokumentu, kas apstiprina sūdzību iesniegušās personas akreditācijas datus, neiesniegšanu.

Muitas iestādes lēmumus par atteikumu izskatīt sūdzību, kā arī par atteikšanos apturēt pārsūdzētā muitas iestādes lēmuma izpildi var pārsūdzēt tikai tiesā, jo nav alternatīvas iespējas šos lēmumus pārsūdzēt ar likumu Nr. 289-ФЗ.

Iesniegtās sūdzības atsaukšanas gadījumā jūs nevarēsit muitas iestādei atkārtoti iesniegt sūdzību par to pašu priekšmetu.

Pēc lēmuma pieņemšanas par sūdzību lēmuma kopija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē.

Iesniegums par iespēju atjaunot pārsūdzības termiņu izlaiduma gadījumā,  tiek iesniegts tikai rakstiski, kā neatkarīgs dokuments kopā ar sūdzību, vai arī to var iekļaut sūdzības tekstā. Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina pārsūdzības termiņa nokavēšanas iemeslus.

Jau no gada 1 janvāra 2022 būs iespējams iesniegt sūdzību elektroniski.

Mēs jums palīdzēsim, iesniegsim sūdzību, sagatavosim nepieciešamos dokumentus, pārsūtīsim tos augstākam muitas dienestam un uzraudzīsim sūdzības virzību.
Ziņot muitu

 Lai sāktu darbu, jums jānosūta mums visi pieejamie dokumenti (muitas lēmums, muitas kvīts, preču deklarācija, pārdošanas dokumenti utt.), mēs pārbaudīsim visus iesūtītos dokumentus un atbildēsim, vai jūsu gadījumā ir jēga pārsūdzēt.

 Ja departamenta sūdzība nepalīdz, mēs esam gatavi sākt pārsūdzēt muitas iestāžu lēmumu tiesā un pārstāvēt jūsu intereses.

Komentāri (0)

0 vērtējums no 5, pamatojoties uz 0 balsīm
Nav ierakstu

Uzrakstiet kaut ko noderīgu

  1. Viesis
Lūdzu, novērtējiet materiālu:
Pielikumi (0 / 3)
Kopīgojiet savu atrašanās vietu
Galvaspilsētas varas iestādes paziņoja, ka jaunie preču piegādes noteikumi Maskavā ietekmēs tikai tranzīta transportlīdzekļus un neietekmēs preču izmaksas.
18:24 19-04-2021 Sīkāka informācija ...
Šobrīd rinda uz izbraukšanu no Krievijas Federācijas ir 35 kravas transportlīdzekļi, iebraukšanai - 16.
20:05 16-04-2021 Sīkāka informācija ...